• +843 4433 929
  • 176 đường số 20, P5, Gò Vâp, TPHCM

Website tuyển dụng việc làm
Nhà máy,Khu công nghiệp Vieclamnhamay.vn