Một tiểu đô thị Đại học thông minh Phenikaa

Đây sẽ là Tiểu đô thị đại học thông minh được phủ sóng 5G đầu tiên tại Việt Nam.
Một tiểu đô thị đại học thông minh Phenikaa được phủ sóng 5G đầu tiên tại Việt Nam với rất nhiều sản phẩm công nghệ cao bao gồm:
  • – Xe tự hành
  • – Robot tự hành
  • – Drone vận chuyển hàng tự hành
  • – Camera AI nhận diện
  • – Thiết bị thực tế ảo….

Rồi mai đây tiểu đô thị này sẽ có thêm cả bệnh viện, khu dân cư, khu nhà xưởng, sinh viên sẽ được học trong những lớp học thông minh, tham gia các cuộc thi trong nhà thi đấu thông minh, di chuyển bằng xe tự hành thông minh. Và cả mạng 5G nữa.
Như vậy, sau khi thử nghiệm thành công tại Viettel Innovation Lab vào tháng 8/2021, Đại học Phenikaa sẽ là nơi thực tế đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á triển khai mạng 5G trên toàn bộ trường đại học Phenikaa.
Phenikaa đã hợp tác với Viettel và Qualcomm để phủ sóng mạng 5G tại Phenikaa University.
Qualcomm cung cấp thiết bị và Viettel cung cấp mạng.
Source: PhenikaaX